تهیه اشتراک دریافت پیامکی بخشنامه های فروش خودروسازان خرید پنل پیامکی

آغاز دوباره قرعه کشی ثبت نام اینترنتی ریسپکت 2 (تیر 1403)

آغاز دوباره قرعه کشی ثبت نام اینترنتی طرح فروش ریسپکت 2

 

ویژه طرح جوانی جمعیت

ثبت نام از طریق بهمن ایرانی کار انجام می شود.زمان ثبت نام این خودرو از ساعت 10 روز دوشنبه 4 تیر لغایت ساعت 24 روز جمعه 8 تیر پایان می یابد .
در صورتی که تعداد متقاضیان این طرح بیشتر از تعداد عرضه باشد تعیین تکلیف از روش قرعه کشی استفاده خواهد شد .

ویژه طرح خودرو های فرسوده

زمان ثبت نام این خودرو از ساعت 10 روز دوشنبه 4 تیر لغایت ساعت 24 روز جمعه 8 تیر پایان می یابد .
در صورتی که تعداد متقاضیان این طرح بیشتر از تعداد عرضه باشد تعیین تکلیف از روش قرعه کشی استفاده خواهد شد .

تبلیغات

درباره این مطلب نظر دهید !