اطلاعیه های فروش

پیش فروش عادی فیدلیتی پرایم شنبه هفدهم اردیبهشت

طرح فروش نقدی بهمن موتور دی ماه ۱۴۰۰ – فیدلیتی و دیگنیتی

طرح فروش فوق العاده سایپا مرحله نوزدهم – بهمن ماه 1400

بخشنامه فروش فوق العاده مرحله 30 ایران خودرو

بخشنامه پیش فروش و مشارکت در تولید سایپا مرحله دوم دی 1400

بخشنامه پیش فروش جدید شرکت ایران خودرو مرحله دوم دی 1400

طرح فروش نقدی وانت کارا تک کابین و دوکابین مرحله دوم ویژه دی 1400

طرح فروش نقدی وانت پادرا پلاس ، شرکت سایپا ویژی دی ماه

طرح جدید فروش فوق العاده سایپا ویژه دی ماه 1400

بخشنامه فروش فوق العاده مرحله 29 ایران خودرو – هایما s7وs5