تا 50 درصد تخفیف ویژه تهیه آموزش ایران خودرو دیزل و فعال سازی آنی + دانلود آپدیت آذر ماه از طریق پنل کاربری تهیه آموزش

قیمت خودرو – یک شنبه 9 بهمن 1401

 لیست قیمت محصولات ایران خودرو

نام خودروقیمت کارخانهقیمت بازار
وانت آریسان 2285/000/000 ۳۲1,۰۰۰,۰۰۰
سمند lx160/547/000۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰
سمندef7158/120/000۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
سمند ef7 دوگانه سوز169/162/000۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس تیپ 1235/964/000۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس تیپ 2243/310/000۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس تیپ 3249/253/000522/000/000
سورن پلاس دو گانه سوز تیپ 1281/189/000۵۰۳,5۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه تیپ 3_538/000/000
دنا پلاس228/164/000۶12,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو دستی 360/731/000۶۹۹5۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتومات398/364/000۷۴3,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس165/860/000۴۶0,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی 185/170/000۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سفارشی elx209/125/000۵11,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس tu5176/878/000۵50,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس tu5سفارشیبه زودی...۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس tu5 سفارشی elx211/380/000۶۲۷,5۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 2150/175/000۴62,5۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 پانوراما181/529/000493,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده ای فرمان هیدرولیک209/154/000۵62,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده ای فرمان برقی215/996/000۵85,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده ای پانوراما236/512/000۶32,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتومات mc318/608/000682/000/000
رانا پلاس214/898/000۴۴8,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس tu5پلاس پانوراما228/410/000۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی 293/822/000۶07,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتومات415/672/000۷8۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما S5 پلاس811/648/000۱,200,۰۰۰,۰۰۰
هایما s7 پلاس924/460/000۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما s7 پلاس سفارشی941/000/000به زودی...
هایما s8 1/047/000/000به زودی ...
پیکاپ فوتون بنزینی1/238/000/000_
پیکاپ فوتون دیزل1/109/000/000_

 

 لیست قیمت محصولات  سایپا 

نام خودروقیمت کارخانهقیمت بازار
تیبا119/940/000۳۰8,۰۰۰,۰۰۰
تیبا 2توقف تولید ۳۱1,۰۰۰,۰۰۰
سایناتوقف تولید۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ساینا s169/998/000۳۱4,۰۰۰,۰۰۰
کوییک168/074/000۳08,5۰۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتومات287/850/000۴۰5,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R178/020/000۳۱6,۰۰۰,۰۰۰
کوییک Rپلاس اتومات288/114/000۴۱4,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S184/830/000۳۲4,۰۰۰,۰۰۰
شاهین344/740/000۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151169/871/000۲۵0,5۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد آپشنال349/000/000۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد آپشنال -رادیال349/000/000۴۲5,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گاز سوز آپشنال389/900/000۴۵2,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوزآپشنال- رادیال397/900/000۴۵6,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل یورو5449/000/000۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا پلاس410/000/000491,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا پلاس دو گانه سوز 443/000/000۵37,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون499/000/00۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 لیست قیمت محصولات گروه بهمن  

نام خودروقیمت کارخانهقیمت بازار
وانت کارا (تک کابین)325/000/000۴۳9,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا(دو کابین)337/500/000۴۶7,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا652/000/000۹25,۰۰۰,۰۰۰
ریسپکت770/000/000۱,۲۴5,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (5نفره)844/000/000۱,۶60,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7نفره)859/000/000۱,۶95,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرایم 935/000/000۱,80۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ1/120/000/000۲,210,۰۰۰,۰۰۰
ون باری اینرودز509/000/000۵59,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ G9به زودی_

 

 لیست قیمت محصولات کرمان موتور   

نام خودروقیمت کارخانهقیمت بازار
لیفان X70799/000/000ناموجود
جک J4495/000/000۷38,۰۰۰,۰۰۰
جک J4 آپشنال585/000/000۷60,۰۰۰,۰۰۰
جک S3730/000/000۹31,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 جدید1/095/000/000۱,۳7۰,۰۰۰,۰۰۰
KMC T81/085/000/000۱,500,۰۰۰,۰۰۰
KMC J71/385/000/000۱,۵70,۰۰۰,۰۰۰
KMC K71/485/000/000۱,805,۰۰۰,۰۰۰

 

 لیست قیمت مدیران خودرو   

نام خودروقیمت کارخانهقیمت بازار
ام وی ام x22 دنده ای (اسپورت) EX532/800/000۷35,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام x22 اتوماتیک (اسپورت) EX581/000/000۷90,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام x22 پرو_۸85,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام x22 پرو(IE)684/400/000915,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام x33توقف تولیدناموجود
ام وی ام x55 پرو (IE)933/000/000۱,۱80,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام x55 پرو (IE) اسپورت1/013/620/000۱,225,۰۰۰,۰۰۰
چری آریزو 5 (TURBO)جدید819/300/000۱,۰55,۰۰۰,۰۰۰
چری آریزو 6 (TURBO) پرو1/131/900/000۱,305,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو 71/124/800/0001/410/000/000
فونیکس تیگو 7 پرو1/327/800/000۱,۷50,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو 8 کلاسیک1/499/000/000به زودی
فونیکس تیگو 8 پرو1/794/000/000۲,۳75,۰۰۰,۰۰۰
ونیکس تیگو 8 پرومکس2/130/000/000۲,۷4۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (اکسنت)1/280/000/000به زودی...
فونیکس FX (پریمیوم)1/380/000/000به زودی...

 

 لیست قیمت سایر خودروسازان  

نام خودروقیمت کارخانهقیمت بازار
لاماری ایما۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲,۰55,۰۰۰,۰۰۰
آسنا دنده ای۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,310,۰۰۰,۰۰۰
آسنا اتوماتیک_۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مکث تیارا۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی...
مکث کلوت دستی ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۳20,۰۰۰,۰۰۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰به زودی...
راین R3۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۵62,۰۰۰,۰۰۰
دایون Y5۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۴60,۰۰۰,۰۰۰
فردا SX5به زودی ۱,۱30,۰۰۰,۰۰۰
فردا T5۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱,315,۰۰۰,۰۰۰