تهیه اشتراک دریافت پیامکی بخشنامه های فروش خودروسازان خرید پنل پیامکی

بخشنامه فروش محصولات بهمن دیزل ویژه مهر 1401

دور جدید فروش نقدی محصولات بهمن دیزل  از هفته آینده آغاز می شود .

این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه  مورخ 1401 /07/25تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

جزئیات بخشنامه :

تبلیغات

درباره این مطلب نظر دهید !