امکان مشاهده آموزش فقط از طریق پنل آموزشی فراهم است . وورد به پنل آموزشی

شرایط تبدیل ویژه متقاضیان شاهین (تابستان 1403)

فراخوان واریز وجه و تبدیل شاهین دستی طرح عادی و طرح  حمایت از خانواده جوانی و جمعیت ویژه اولویت (تابستان 1403)

تاریخ ارسال بخشنامه :1402/08/27

برای منتخیبن از سمت شرکت سایپا پیامک ارسال شده است.

خودرو هایه قابل انتخاب:کوئیک اس ، ساینا اس ، شاهین با گیربکس اتوماتیک

و رنگ سفید و تحویل 90 روزه میباشند.

قیمت کوئیک اس:2/815/920/000 ریال

قیمت ساینا اس: 3/304/900/000 ریال

قیمت شاهین با گیربکس اتوماتیک:6/417/180/000 ریال

 

شرایط ویژه طرح عادی:

 

شرایط ویژه حمایت از خانواده جوانی و جمعیت:

 

 

تبلیغات

درباره این مطلب نظر دهید !