تهیه اشتراک دریافت پیامکی بخشنامه های فروش خودروسازان خرید پنل پیامکی

طرح فروش جدید اینترنتی سایپا ( تیر 1403)

طرح فروش اینترنتی فوق العاده کوییک GXR_L

 

زمان شروع  ثبت نام ساعت 10 صبح روز سه شنبه 19 تیر ماه و این ویژه طرح عموم،طرح حمایت از خانواده و خودرو های فرسوده میباشد.و محدودیت های ثبت نام برای طرح عادی در این بخشنامه برقرار میباشد.

 

خودرو: کوییک

زمان تحویل: 90 روزه

قیمت خودرو : 3/848/240/000 ریال

تبلیغات

درباره این مطلب نظر دهید !