امکان مشاهده آموزش فقط از طریق پنل آموزشی فراهم است . وورد به پنل آموزشی

فروش فوق العاده ویژه طرح عادی (آبان 1402)

فروش فوق العاده ساینا اس و کوییک اس طرح عادی ویژه الویت زمستان 1402 و بهار و تابستان و پاییز 1403آغاز شد.

پیامک در روز 13 آبان جهت تکمیل وجه از سوی شرکت سایپا برای منتخبین ارسال شده است.

رنگ قابل عرضه سفید میباشد و تحویل 90 روزه است.

قیمت خودرو ساینا اس:3/304/900/000 ریال

قیمت خودرو کوییک اس : 2/815/920/000 ریال

 

شرایط فروش فوق العاده ساینا S:

 

شرایط فروش فوق العاده کوییک S:

تبلیغات

درباره این مطلب نظر دهید !