تهیه اشتراک دریافت پیامکی بخشنامه های فروش خودروسازان خرید پنل پیامکی

وانت کارا تک کابین و دو کابین در بورس کالا (آبان 1402)

300 دستگاه وانت کارا  تک کابین و دو کابین بهمن موتور در بورس کالا در تاریخ 24 آبان ماه 1402 عرضه خواهد شد.

 تاریخ عرضه : ۲۴ آبان ۱۴۰۲

وانت کارا تک کابین

میزان عرضه: ۲۰۰ دستگاه
قیمت پایه: ۴.۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کدعرضه: ۷۰۹۱۹۴
تاریخ تحویل:  ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
میزان پیش پرداخت : ۱۰ درصد

وانت کارا دوکابین

میزان عرضه: ۱۰۰ دستگاه
قیمت پایه: ۴.۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کدعرضه: ۷۰۹۱۹۰
تاریخ تحویل:  ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
میزان پیش پرداخت : ۱۰ درصد

تبلیغات

درباره این مطلب نظر دهید !