امکان مشاهده آموزش فقط از طریق پنل آموزشی فراهم است . وورد به پنل آموزشی

بازار سیاه جدیدی به نام بورس

اقدامات صورت گرفته برای سامان‌بخشی به بازار خودرو بدون بهره‌گيری از نظرات کارشناسی و نگاه جامعه به چالش‌های موجود نه تنها به بهينه‌تر شدن …

آرمان ملی: اقدامات صورت گرفته برای سامان‌بخشی به بازار خودرو بدون بهره‌گيری از نظرات کارشناسی و نگاه جامعه به چالش‌های موجود نه تنها به بهينه‌تر شدن اوضاع کمکی نکرده بلکه آشفتگي بيشتری را موجب شده است. کارشناسان معتقدند عرضه خودرو در بورس با وجود رانت‌ها و بازارسازی هايی که صورت می گيرد موجب ايجاد بازارسياه مدرنی  در بستری به نام بورس شده است که نه تنها منافع مردم را شامل نمی شود بلکه به منتفع شدن صاحبان اين صنعت منجر می شود اين درحالی است که کارشناسان بر اين باور هستند که صنعت خودرو نياز به اصلاحات ساختاری و افزايش نظارت در اين حوزه برای بهبود نسبی نياز دارد.

پشت پرده واردات و عرضه خودرو در بورس

علی علی لو رئيس سابق کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی در اين خصوص به «آرمان ملی» گفت: ساختار مديريت صنعت خودرو اشتباه و غلط است و از اين رو تصميمات اخذ شده در زمينه‌های واردات، فروش خودرو از طريق بورس نيز اشتباه است و نتيجه‌ای در بر نخواهد داشت . او افزود: فرآيند واردات خودرو به خودي خود رويکردي مطلوب تلقی می شود اما مديريت صورت گرفته در اين خصوص مناسب نيست و هيچ کمکي به تعديل قيمت و در راستاي حفظ منافع مردم شکل نگرفته است، هر چند اين معايب خيلی پيش از اجرايي شدن واردات خودرو به دولت و مسئولان ذيربط هشدار داده شده بود اما هيچ توجهی به نظرکارشناسان و دلسوزان در اين خصوص نشد، چراکه برخي منافعشان ايجاب مي‌کند که روند واردات خودرو فعلا به اين شکل باشد يا برخي از افراد هم شايد به اشتباه به تاييد روندِ فعلی امور در صنعت خودرو و تصميمات اخذ شده دراين خصوص می پردازند. علي لو اضافه کرد: هر چند واردات خودرو می تواند مزايای خوبی مانند؛ از بين رفتن انحصار، تنوع انتخاب مصرف کننده، رقابتی شدن بازار خودرو و… را به دنبال داشته باشد اما با در پيش گرفتن روش و مديريت کنونی هيچ تغييري که ايجاد نمی شود بلکه به رانت بيشتر و خلأ و چالش‌های بيشتر خواهد انجاميد، تغيير در صنعت خودرو نياز به هدفمندسازی و تغيير ساختار در اين بخش نياز دارد که نياز به همت در بخش‌های مختلف و حذف رانت‌های مختلف در بخش‌های مختلف دارد.

ورود خودرو در بورس برخلاف اهداف کلی اين فرآيند است

اين نماينده سابق مجلس درباره ورود خودرو به بورس گفت: ورود هر کالايی به بورس با هدف تعديل قيمت و توسعه عدالت اجتماعی و حذف سوداگری و کشف قيمت‌های جديد و رعايت مصالح جديد مصرف کننده و توليدکننده انجام مي‌شود که با نظارت و مديريت مطلوب امکان پذير است اما فقدان نظارت در اين زمينه خروجی فرآيند ورود خودرو به بورس را معکوس ساخته است به نحوی که به محض عرضه خودرويی جديد در بورس تعدادي از افراد فعال در اين صنعت با رانت يا به شکل مستقيم بلافاصله اقدام به اعلام خودروهاي کاذب در بورس مي‌کنند و در صورت مواجهه با اعتراض با اين روند مي‌گويند خودرو با عرضه علنی و مستقيم در بورس و به دليل متقاضی بسيار با قيمتی بالاتر از حد انتظار به فروش رفته است، اين در حالی است که خودِ مالکان به قيمت سازی و افزايش قيمت‌ها همزمان با عرضه خودرو اقدام می کنند و در حقيقت بورس تبديل به بازار سياه مدرنی در اين عرصه شده است.

سياه بازان بازار خودرو چه کسانی هستند؟

رئيس سابق کميته تحقيق و تفحص مجلس صنعت خودرو توضيح داد: بسياری از کارشناسان و مسئولان تا کنون بارها نسبت به اين وضعيت به مجلس و مسئولان هشدار داده‌اند، اما گويا برخی مديران دوست ندارند که بشنوند و بازارسازيی های موجود در اين زمينه را مي‌بينند، اما هيچ واکنشی نشان نمي‌دهند و در بسياری از موارد خودروهايی با ارزش مثلاً 350 هزار تومان به قيمت بيشتر به عنوان مثال حدود 450 هزار تومان در بورس به فروش می رسد. علي لو بيان کرد: صنعت خودرو در اکثر عرصه‌ها مانند بورس مردم را مجبور مي‌کند تا بين دو گزينه بد و بدتر مجبور به انتخاب شود، اين مشکلی است که در اکثر دولت‌ها تا کنون وجود داشته است و بسياری اميدوار بودند که با آمدن آقای رئيسی اين مشکل حل شود.

توقف بازار سياه خودرو در بورس کالا

اين گزارش حاکی است؛ درست قبل از انتشار اطلاعيه عرضه خودرو در بورس کالا، به يک باره قيمت خودرو در بازار آزاد افزايش می يابد و عمليات روانی برای ترغيب مشتری و متقاضيان خودرو آغاز می شود. اپليکيشن‌های فروش خودرو نيز قيمت خودروهای مورد نظر که قرار است در بورس کالا عرضه شود را بالاتر از نرخ معقول آگهی می کنند، آنگاه رسانه‌ها و سايت‌های خبری آگهی عرضه خودرو در بورس کالا را منتشر کرده و خريداران نيز باتوجه به قيمت‌های کاذب در بازار سياه فيزيکی، وسوسه می شوند تا در بورس کالا برای خريد خودرو ورود کنند.

دلالی به شيوه نوين در بازار ارز و خودرو

از همين مرحله کار بازار سياه نوين عرضه خودرو در بورس کالا آغاز ميشود، سود را چه کسانی می برند؟ خودرو ساز، بورس کالا، کارگزاری بورس، دارايی و ديگر فعالان بازار خودرو. و اما چگونه؟ خودرو به‌طور مثال مبلغ تمام شده کارخانه آن 185 ميليون تومان است، با عوارض و دارايی و ديگر پرداختی آن قيمت نهايی آن 210 ميليون تومان خواهد بود که البته تحويل آن 90 روز آينده است، اما همينجاست که بازار سنتی کار خود را کرده است و متقاضيان فريب قيمت بازار آزاد را خورده و قيمت بيش از 50 درصد از قيمت کارخانه را ثبت می کنند، به طوری که به اصطلاح کشف قيمت خودرو 185 ميليون تومان بر پايه 350 ميليون تومان خود را نگه ميدارد، اما همينجا داستان بازار سياه نوين تمام نمي شود، هزينه‌هاي جانبي است که براساس مبلغ کشف قيمت معامله محاسبه و توسط خريدار بايد پرداخت شود و ادامه داستان بازار سياه نوين برای خريداران ادامه خواهد داشت تا جايی که خودرو با 60 درصد قيمت بالاتر خريداری شده و اين افزايش قيمت کشف شده نيز به حساب خودروساز می رود تا 90 روز ديگر که خودرو تحويل گردد.

ضرورت مقابله با بازار سياه خودرو

اما نکته جالب داستان اينجاست؛ در بوق و کرنا می کنند که خريداران خودرو نسبت به بازار آزادخودرو سود کردند حال بايد چه کسي در مقابل گردنه سوداگري عرضه خودرو بايستد و با بازار سياه نوين مقابله کند تا جيب خريداران خالی نشود، سوالي است که بايد از نمايندگان مجلس در کميسيون صنايع سوال نمود و قوه قضائيه نيز به‌طور جد بايد جلوی اين مکانيزم نادرست عرضه خودرو را هرچه سريع‌تر بگيرند و زيان خريداران نيز جبران شود.

تبلیغات

درباره این مطلب نظر دهید !